Tümör Mutasyonu Yükü (TMB)

Tümör mutasyon yükü (TMB) hasta vücuttaki tümör hücrelerinin toplam mutasyon sayısıdır. Diğer bir deyişle tümör genomu içindeki somatik mutasyon oranının ölçütüdür ve dizileme sonrası DNA’da bulunan megabase başına mutasyon sayısı olarak rapor edilir. TMB çalışması sonucu belirlenen mutasyon sayısı onkologlara hastanın immünoterapilerle tedavi edilip edilemeyeceği konusunda biyobelirteç görevi görür ve yol gösterir. 

Nucleus Genetics olarak Tümör Mutasyon Yükü  kütüphane hazırlığında Roche Avenio ve Nanodigmbio markaları ile çalışıyor, Dizilemelerimizi MGI ve Illumina cihazları ile yapıyoruz.