PGS/PGD ve NIPT

Nukleus Sağlık Ürünleri

PGS/PGD ve NIPT

DNA bilgisine ulaşmak, üreme sağlığı alanında çeşitli bilgiler sunmaktadır. Bu bilgiler ışığında doğum öncesi tarama, preimplantasyon genetik görüntüleme ve tanı alanlarında avantajlar sağlanmaktadır. Amniyosentez ve koryon villus biyopsisi gibi doğum öncesi tarama yöntemlerinin taşıdığı pek çok risk bilinmektedir; bu riskleri önlemek için yeni nesil sekanslama ile
noninvazif yöntemlerin (NIPT) kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Nanopore sekanslama ile hızlı ve doğruluğu yüksek bir şekilde sonuca ulaşmak mümkündür. Kanda dolaşan 1% gibi düşük bir orandaki fetal DNA’yı bile sekanslayacak ve olası anöploidiyi saptayacak hassaslığa sahiptir.

img