Onkoloji

Nukleus Sağlık Ürünleri

Onkoloji

DNA ve RNA analiz teknolojilerine kanser teşhis ve tedavisinde verilen yer gittikçe artmaktadır. Tümör örneklerinin profillenerek mutasyonların belirlenmesi ve bu bilginin targeted terapide kullanılması ile kişiye özel (precision) tedavilerin adımları atılabilmektedir. Uzun okuma tekrar eden bölgelerin ve yapısal varyasyonların sekanslanabilmesine olanak tanımaktadır. High-throughput sistemler ile yüksek coverege’lara ulaşılabilmekte ve bu sayede kanda dolaşan tümör DNA verisine ulaşılarak hastalık ve tedavi süreci görüntülenebilmektedir. Genetik varyantlar hızlı ve doğru bir şekilde saptanabilmekte, bunun yanı sıra baz modifikasyon bilgisi de kaybedilmemektedir.

img