Nucleus Genetics olarak genetik materyalde gizli olan şifreyi çözüp tanı, tedavi, gıda/su güvenliği vs. gibi konularda yeni ve güvenilir bir perspektif sunmayı ve toplumumuzda genetik gelişmelerle ilgili farkındalık yaratmayı amaçlamaktayız

Tıbbi Diagnostik

Tüm Ekzom Dizileme (WES)
Klinik Ekzom Dizileme (CES)
Tüm Genom Dizileme (WGS)
Likit Biyopsi
Tümör Mutasyon Yükü (TMB)
Non-İnvaziv-Prenatal-Tarama (NIPT)
CNV Analizi
Kardiyoloji Panelleri
Hematoloji Panelleri
Dermatoloji Panelleri
Kalıtsal Kanser Panelleri
Kulak Burun Boğaz Panelleri
İmmunoloji Panelleri
Endokrinoloji Panelleri
Nefroloji Panelleri
Gastroenteroloji Panelleri
Malformasyon Panelleri
Nöroloji Panelleri
Oftalmoloji Panelleri
Metabolik Bozukluk Panelleri
Akciğer Panelleri
Mitokondrial Hastalıklar Panelleri

Çözüm Ortaklarımız