Targeted Sekanslama

Nukleus Sağlık Ürünleri

Targeted Sekanslama

Nanopore sekanslama ile seçilen genomik bölgelerin kapsamlı ve yüksek-coverage’lı analizi yapılarak yapısal varyasyon, phasing ve tek nükleotid varyantları belirlenebilmektedir.

Amplikon, tüm ekzom veya sekans capture yöntemleri ile seçilen bölgeler, farklı örneklere eklenen barkodlar ile havuzlanarak birlikte sekanslanabilmekte ve böylece maliyetler düşürülebilmektedir.

16S rRNA bölgesinin sekanslanması ile bakteri taksonomi bilgisine hızlıca ulaşmak mümkündür.  

img