Nucleus Genetics olarak genetik materyalde gizli olan şifreyi çözüp tanı, tedavi, gıda/su güvenliği vs. gibi konularda yeni ve güvenilir bir perspektif sunmayı ve toplumumuzda genetik gelişmelerle ilgili farkındalık yaratmayı amaçlamaktayız

Viral Metagenomik Dizileme ve Analiz

Shotgun metagenomik analizi ile bir örnek içerisinde bulunan tüm nükleik asit bilgisine ulaşmak mümkündür. Bu yöntem ile elde edilen toplam genomik materyalin tamamı dizilenir ve sonrasında hedef organizma gruplarına veya genlere yönelik veritabanları ile istenilen bilgilere ulaşılır. Korunmuş bölgelere sahip olmayan virüs gibi organizmalara yönelik yapılacak metagenomik analizlerde shotgun dizileme yöntemleri öne çıkmaktadır.

 • Uzun okuma ile daha doğru sonuçlar
 • Ortamda bulunan tüm genler
 • Metagenomik verilerden tüm genom oluşturma
 • Viral metagenomik
 • Oxford Nanopore Teknolojisi İle Dizileme
  Kütüphane Hazırlığı

  Kütüphane Hazırlığı Kitleri ya da VolTRAX v2

  Yazılımlar
  • Biyoinformatik hizmeti ya da Oxford Nanopore Teknolojilerinin sağladığı biyoinformatik yazılımları
  Örnek türleri
  • İnsan
  • Hayvan
  • Çevre
  • Gıda
  • Endüstri
  Gerçek Zamanlı Dizileme ve Analiz
  • MinION
   MinION Mk1C
   Kütüphane GridION X5

  Dizileme Kimyası ve Özellikleri

  Dizileme Kimyası ve Özellikleri
  Hazırlama süresi
  80 dk
  Gerekli DNA miktarı
  1000 ng gDNA
  Çoklu çalışma
  1-3 örnek
  Okuma uzunluğu
  Tüm fragman boyları
  Sekanslama süresi*
  0-48 saat *İstenilen veri miktarına göre değişmektedir.

  VİRAL METAGENOMİK

  Shotgun Metagenomik analizler

  Shotgun metagenomik analizler çok farklı örnek tipini, veya bir örneğin bileşenlerini
  detaylı incelemek için oldukça fazla sayıda olanak sağlamaktadır. Aşağıda viral
  metagenomik için hizmet sağladığımız analiz çeşitleri yer almaktadır.

  DNA kalitesine bağlı olarak,
  200 kb’a kadar uzun okumalar
  yapmak mümkün. Çok fazla
  genetik materyalin olduğu
  karışık örneklerde yüksek
  doğruluk ve güvenilir sonuçlar
  için daha uzun okumalar
  oldukça önem arz etmektedir.

  Metagenomik analizler
  sonucunda yeterince temsil
  edilen organizmalara yönelik
  tüm genom analizlerinin
  yapılması ve bu tüm genomlara
  yönelik karşılaştırmalı
  çalışmaların gerçekleştirilmesi

  Elde edilen sonuçlar özelleştirilmiş veritabanları ve gelişmiş arama algoritmaları ile kullanılarak, genlere ait fonksiyonel bilgilere ulaşılması

  Örnek içerisinde ki türlerin belirlenmesi, bu türlerin genomlarının ne kadarlık bir bölümünün kapsandığının belirlenmesi

  Viral Metagenomik
  Dizileme ve Analiz

  Viral Metagenomik Dizileme ve Analiz Teknolojisi hakkında pdf kataloğumuzu indirebilirsiniz.
  PDF İndir