Haberler

Nucleus Genetics

Nucleus Genetics Olarak

Çalışanlarının memnuniyetini ve gelişimini ön planda tutarak bu konulara kaynak ayıran Nucleus Genetics, farklı bakış açılarının ve bilgi birikimlerinin harmanlanması yolu ile yeni, yaratıcı fırsatlar yakalanabileceğine inanmaktadır.

Nukleus hedef ve ilkelerinden yola çıkarak en iyileri bünyemize katabilmek adına çalışmalar yapmaktayız. Bizimle çalışmak isteyen adaylar www.nukleus.com.tr sitemizi kullanarak, www.kariyer.net veya gazeteler üzerinden verdiğimiz ilanları takip ederek bize ulaşabilirler. Bu şekilde oluşan aday havuzumuzdan tüm ihtiyaçlarımız için faydalanmaktayız. Şirketimiz sene boyunca çeşitli alan ve pozisyonları içeren ilanlar yayınlamaktadır. İlanlara yapılan başvurular arasından, şirketlerimiz ihtiyaçları doğrultusunda aradıkları nitelikteki, teknik becerilere sahip adayları belirlemekte ve görüşmeye çağırmaktadır. Nucleus Genetics olarak işe alımda en önem verdiğimiz noktalardan birini yetkinlikler oluşturmaktadır. Hangi departman için değerlendirilirse değerlendirilsin adaylarımızın aşağıdaki dokuz ana yetkinliğe sahip olmasını beklemekteyiz.

Yeni mezun veya deneyimli adaylarımızın yetkinlik ve teknik bazda işe uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun niteliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümünü veya birkaçını uygulamaktayız:

  • Yetkinlik Bazlı Mülakatlar Mesleki Kişilik Envanterleri,

  • Değerlendirme Merkezi Uygulamaları – Adaylarımızın yetkinliklerini, kendilerine verilen vaka çalışmaları üzerinde gerçekleştirdikleri grup çalışması ve bireysel egzersizlerle gözlemlenmesi ve değerlendirilmesini içermektedir.

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza İnsan Kaynakları tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar. Burada amacımız, kişilerin bilgi beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun doğru işe yerleştirilmelerini sağlamaktır.

Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın hızla Nukleus'a entegre olmalarını sağlamak amacıyla, İşe Uyum Programı (Oryantasyon Programı) düzenlenir. Bu program dahilinde,

img