nCounter® FLEX Analysis System with Dx Enablement

Nukleus Sağlık Ürünleri2

nCounter® FLEX Analysis System with Dx Enablement

  • Klinik için hazır bir platform
  • Diagnostics ya da Life Science olarak dönüştürülebilir sistem
  • cDNA sentez adımı olmaksızın gen ekspresyon analizi
  • RNA degradasyonuna ve formalin fiksasyon işleminde meydana gelen inhibitörlere karşı büyük tolerans
  • 800’den fazla hedef gen setleri
  • Kolay analiz
  • Genişleyebilen kapsite

img