Nukleus Sağlık Ürünleri2

  • Bir PromethION Flow Cell, high throughput çalışmalarınızda kullanabilmeniz ve gerçek zamanlı DNA veya RNA sekanslamanız için 3000'e kadar nanopore kanalı içerir.