The Ligation Sequencing Kit

Nukleus Sağlık Ürünleri2

The Ligation Sequencing Kit

Bu kit,

•Verimli bir sekanslama yapmayı amaçlayan

•Okuma uzunluklarını kontrol edebilmek isteyen

•Fragman veya tüm genom analizi ile ilgilenen

•dsDNA’dan hazırlanacak kütüphanelerin analizi için farklı seçenekler talep eden( Örn. gDNA, cDNA, amplikon).

•Kolay kütüphane hazırlık yöntemi arayanlar (DNA uçlarının tamiri, dA-tailing ve sekans adaptörlerinin eklenmesi vb.)

kişilere önerilir.

  • Verimlilik için optimize edilmiş çok yönlü bir sekanslama kiti
  • Hazırlık Süresi              60 dakika
  • DNA Miktarı                  1000 ng dsDNA
  • PCR gerekliliği              Yok
  • Okuma Uzunluğu          Fragman uzunluğuna eşit
  • Multipleksleme              Native Barcoding Kit
  • Seçenekleri                   PCR Barcoding Kit
  •                                       Flow Cell Wash Kit
  • Reaksiyon Miktarı         6 reaksiyon

The Ligation Sequencing Kit

img