Rapid Barcoding Kit

Nukleus Sağlık Ürünleri2

Rapid Barcoding Kit

Bu kit,

•Örnek başına düşen maliyeti düşürerek çoklu örnek çalışmak isteyen

•PCR basamağı olmaksızın barkotlama yaparak baz modifikasyonu vb. ek bilgileri kaybetmek istemeyen

•Çok kısa sürede hazırlık kısmını tamamlamak isteyen

•Laboratuvar imkanları kısıtlı olan

•Örnek başına düşük sekanslama verisi ihtiyacı olan ve bir flow cell ile birden fazla örnek sekanslayabilecek

kişilere önerilir.

  • 12 gDNA örneğine kadar barkodlu basit ve hızlı kütüphane hazırlığı
  • Hazırlık Süresi                       10 dakika
  • DNA Miktarı                           400 ng, yüksek moleküler ağırlıklı gDNA (>30 kb)
  • PCR gerekliliği                       Yok
  • Okuma Uzunluğu                  Rastgele dağılım, fragman uzunluğuna bağlı
  • Reaksiyon Miktarı                 6 reaksiyon
  • Barkod sayısı                       12

 

img