MTDNA PLUS® NGS SEQUENCING & LIBRARY PREPARATION KIT

Nukleus Sağlık Ürünleri2

MTDNA PLUS® NGS SEQUENCING & LIBRARY PREPARATION KIT

YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ İLE MİTOKONDRİYAL DNA MUTASYONLARINI SAPTAMA KİTİ

-Mitokondriyal hastalıklar genetik hastalıkların özel bir bölümünü oluştururlar.

- Mitokondride bu özel DNA'daki mutasyonlar, hücrenin enerji metabolizmasındaki en önemli organ, Leber'in kalıtsal optik atrofi (LHON), Kearn Sayre sendromu (KSS), Leigh sendromu, Narp sendromu, Melas ve MERRF gibi mitokondriyal hastalıklara neden olur.

-Bu kit; bu hastalıkların tanısının hızlı ve güvenilir bir biçimde konulmasını sağlamaktadır.

img