MONOGENİC OBESİTY® NGS SEQUENCING KIT

Nukleus Sağlık Ürünleri2

MONOGENİC OBESİTY® NGS SEQUENCING KIT

YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ İLE OBEZİTE MUTASYONLARINI SAPTAMA KİTİ

-Kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, mutasyonlarının monogenik obeziteye sebep olduğu bilinen 4 gende [LEP, LEPR, POMC ve MC4R] meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiştir. NGS temelli bir kittir.

-Kit içerisinde analiz edilen genlerin tüm ekzonik bölgelerini NGS yöntemi ile dizilemek amacıyla geliştirilen bu kit, 2 tüpte gerçekleştirilir. Tek bir PCR reaksiyonu ile bunu başarmaktadır.