HEMOPHILIA B® NGS SEQUENCING KIT

Nukleus Sağlık Ürünleri2

HEMOPHILIA B® NGS SEQUENCING KIT

YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ İLE F9 MUTASYONLARINI SAPTAMA KİTİ

-Bu kit, kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, F9 geni üzerinde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiştir.

-F9 geninin tüm kodlayıcı ekzonlarını yeni nesil dizi analizi yöntemi için geliştirilmiştir.

-Tek bir PCR kondisyonu ve tek bir tüpte gerçekleştirilen bir multipleks PCR reaksiyonu ile bunu başarmaktadır.

img