FAST-VWF® NGS SEQUENCING KIT

Nukleus Sağlık Ürünleri2

FAST-VWF® NGS SEQUENCING KIT

Yeni Nesil Dizi Analizi İle VWF Mutasyonlarını Saptama Kiti
- Bu kit, kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, VWF geni üzerinde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiştir.

- Bu kit, WF geninin tüm kodlayıcı ekzonlarını yeni nesil dizi analizi yöntemi için zenginleştirmek amacıyla geliştirilmiştir.

- Tek bir PCR kondisyonu ve toplam 3 tüpte gerçekleştirilen bir PCR reaksiyonu ile bunu başarmaktadır.

img