FAST-TP53® NGS SEQUENCING KIT

Nukleus Sağlık Ürünleri2

FAST-TP53® NGS SEQUENCING KIT

YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ İLE TP53 MUTASYONLARINI SAPTAMA KİTİ

-Kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, TP53 geninde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş ve NGS temellidir.

-P53 geninin tüm ekzonik bölgelerini NGS yöntemi ile dizilemek amacıyla geliştirilmiştir.

-2 tüpte gerçekleştirilen tek bir PCR reaksiyonu ile bunu başarmaktadır.