FAST-HBB® NGS SEQUENCING KIT

Nukleus Sağlık Ürünleri2

FAST-HBB® NGS SEQUENCING KIT

YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ İLE HBB MUTASYONLARINI SAPTAMA KİTİ

-Kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, HBB geninde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş yeni nesil dizi analizi temellidir.

-HBB geninin tüm ekzonlarını, intronlarını, 5’ ve 3’ UTR bölgelerini yeni nesil dizi analizi yöntemi için zenginleştirmek amacıyla geliştirilmiştir.

-Tek tüpte gerçekleştirilen tek bir PCR reaksiyonu ile bunu başarmaktadır.

img