FAST-FMF® NGS SEQUENCING KIT

Nukleus Sağlık Ürünleri2

FAST-FMF® NGS SEQUENCING KIT

YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ İLE MEFV MUTASYONLARINI SAPTAMA KİTİ

-Kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, MEFV geninde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş yeni nesil dizi analizi temellidir.

-MEFV geninin tüm kodlayıcı ekzonlarını ve ekzon-intron bileşkelerini yeni nesil dizi analizi yöntemi için zenginleştirmek amacıyla geliştirilmiştir.

-Tek bir PCR kondüsyonu ve toplam 2 tüpte gerçekleştirilen bir PCR reaksiyonu ile bunu başarmaktadır.