FAST-ID® GENETIC IDENTIFICATION KIT

Nukleus Sağlık Ürünleri2

FAST-ID® GENETIC IDENTIFICATION KIT

STR Temelli İleri Düzey Kişi Tanımlaması

Bu kit;

-Kan, doku ve bukkal sürüntüden elde edilen çok az miktarda DNA ile çok hızlı kişi tanımlaması yapabilir.

- Daha önce dünyada erişilmemiş bir hızda bunu gerçekleştirebilmektedir.

-Amelogenin belirteçleri kullanılarak gerçekleştirilen bu test yaklaşık olarak 35 dakikada tamamlanmaktadır.