FAST-BRCA® NGS SEQUENCING KIT

Nukleus Sağlık Ürünleri2

FAST-BRCA® NGS SEQUENCING KIT

YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ İLE BRCA1 VE BRCA2 MUTASYONLARINI SAPTAMA KİTİ

-Kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, BRCA1 ve BRCA2 genleri üzerinde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş yeni nesil dizi analizli kittir.

-RCA1 ve BRCA2 genlerinin tüm kodlayıcı ekzonlarını ve ekzon-intron bileşkelerini yeni nesil dizi analizi yöntemiyle zenginleştirmek amacıyla geliştirilmiştir.

- Tek bir PCR kondüsyonu ve toplam 6 tüpte gerçekleştirilen bir PCR reaksiyonu ile bunu başarmaktadır.

img