FAST-HFE® NGS SEQUENCING KIT

Nukleus Sağlık Ürünleri2

FAST-HFE® NGS SEQUENCING KIT

YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ İLE HFE MUTASYONLARINI SAPTAMA KİTİ
-Kalıtsal hemokromatoz hastalarında, HFE genindeki mutasyonların tespit edilmesine olanak sağlayan bir tanı kitidir.

- Hastalardaki sorumlu mutasyonun belirlenmesi, takip ve tedavinin uygun şekilde yapılabilmesi, prenatal ve/veya preimplantasyon genetik tanı seçeneklerinin kapsamlı bir şekilde sunulabilmesine olanak sağlar.