FAST-APC® NGS SEQUENCING KIT

Nukleus Sağlık Ürünleri2

FAST-APC® NGS SEQUENCING KIT

YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ İLE APC MUTASYONLARINI SAPTAMA KİTİ

-Kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, APC geninde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş ve NGS temellidir.

-Bu kit APC geninin tüm ekzonik bölgelerini NGS yöntemiyle dizilemek amacıyla geliştirilmiştir.

-2 tüpte gerçekleştirilen tek bir PCR reaksiyonu ile bunu başarmaktadır.