CFTR PLUS® NGS SEQUENCING & LIBRARY PREPARATION KIT

Nukleus Sağlık Ürünleri2

CFTR PLUS® NGS SEQUENCING & LIBRARY PREPARATION KIT

CFTR MUTASYONLARINI SAPTAMAK İÇİN CFTR PLUS YENİ NESİL DİZİLEME VE KÜTÜPHANE HAZIRLAMA KİTİ

- Kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, CFTR geni üzerinde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş yeni nesil dizi analizi kütüphanesi hazırlama kitidir.

- Bu kit toplam 3 tüpte ve tek bir PCR işlemi ile bunu başarmaktadır.

- İçinde bulundurduğu reaksiyon mix ve indeksler ile 24 hasta için yaklaşık 2 saat içinde Illumina sistemleriyle uyumlu kütüphaneler hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

img