BRCA PLUS® NGS SEQUENCING & LIBRARY PREPARATION KIT

Nukleus Sağlık Ürünleri2

BRCA PLUS® NGS SEQUENCING & LIBRARY PREPARATION KIT

BRCA1 VE BRCA2 MUTASYONLARINI SAPTAMAK İÇİN YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ KÜTÜPHANESİ HAZIRLAMA KİTİ

-Kan veya dokudan izole edilen DNA moleküllerinde, BRCA1 ve BRCA2 genleri üzerinde meydana gelen mutasyonları araştırmak için geliştirilmiş yeni nesil dizi analizi kütüphanesi hazırlama kitidir.

-Tek bir PCR kondüsyonu ve toplam 6 tüpte gerçekleştirilen bir PCR reaksiyonu ile bunu başarmaktadır.

-İçinde bulundurduğu reaksiyon mix ve indeksler ile 24 hasta için yaklaşık 2 saat içinde Illumina sistemleriyle uyumlu kütüphaneler hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

img